Lyžařský oddíl Mladá Boleslav — oddílová chata Erlebach

Erlebaska
Vývoj lyžování v Ml. Boleslavi

Z ústní tradice věrohodných pamětníků vyplývá, že sportovně založení občané Mladé Boleslavi začli provozovat lyžařský sport krátce po roce 1900, zatím neorganisovaně. Tehdy po založení prvního lyžařského spolku v Čechách a na Moravě, Českého Ski klubu v Praze r. 1887 Rosslerem-Ořovským - (tento klub byl současně i prvním lyžařským klubem ve Střední Evropě) - se lyžování v Čechách rychle šířilo. Následovalo. založení Českého krkonošského spolku Ski v Jilemnici r. 1894, Českého Ski klubu ve Vysokém nad Jizerou a v r. 1903 založen byl v Jablonci nad Jizerou Svaz lyžařů, v Království Českém, jehož prvním předsedou byl zvolen učitel Jan Buchar z Jilemnice.


Následovalo zakládáni četných dalších spolků lyžařských a tato vlna nemohla vynechat město Mladou Boleslav, která měla pro lyžování - (tehdy se též říkalo "lyženi") - dobré podm1nky v blízkém kopcovitém terénu na Táboře a Kozákově.


Dochází tak v r. 1908 k organisování mladoboleslavských lyžařů v rámci Mladoboleslavského sportovního klubu. Tento klub vydal pro své lyžaře pěkný smaltový okrouhlý odznak s nápisem "Mladoboleslavský S. K." s vyobrazenim skřížených lyží a saní.


Existenci organisovaných lyžařtů v Mladé Boleslavi dokazuje zvláštní vydáni "Krkonošského Věstníku", časopisu vycházejícího v Jilemnici, kde v mimořádném vydání ze dne 12. dubna 1913 označeném jako "Hančovo číslo" a věnované celé k poctě tohoto závodníka, nedávno zemřelého, jsou mimo jiné uvedena jména 27 lyžařských klubů a lyžařských sokolských oddílů, které poslaly kondolence Ski klubu v Jílemnici, jehož byl Bohumil Hanč členem. Mezi jmény těchto spolků čteme i jméno "Ski klub Mladá Boleslavi". Jedná se zřejmě o Mladoboleslavský S.K., jehož iniciálky "S.K." pokládal redaktor Krkonošského věstníku za zkratky "Ski klub".


Obrázek MB hradu

Stojí pro zajímavost za to, zmínit se alespoň stručně o dalším obsahu tohoto zvláštního čísla Krkonošského Věstníku. Na první stránce vidíme fotografii Boh.Hanče v lyžařském obleku s vysokými širokými lyžemi a jednou dlouhou lyžařskou holí, stojícího u stolku, plného pohárů a dalších čestných cen, získaných během jeho závodní činnosti. Na prvé stránce je umistěn i obrázek Hančova přítele, učitele Václava Vrbaty z Mříčné.


Jak populární byl Bohumil Hanč se svým lyžařským uměním svědčí okolnost, že mezi kondolujícimi osobnostmi se nalézá i jeho "císařská a královská Výsost, arcivévoda Karel František Josef", který hodlal jmenovat Hanče lyžařským instruktorem rakouské armády.


V čísle 8 ročníku XIV časopisu "Zimní sport" se dočítáme, že Lyžařský klub Himalaja v Mladé Boleslavi se po odluce od Mladoboleslavského S.K. osamostatnil jako samostatný lyžařský spolek. Šlo zřejmě o utvoření samostatné organisace, v roce 1927.


V roce 1928 vydává L.K.Himalaja svůj klubový odznak, známý typický trojúhelnik modře a žlutě smaltovaný s iniciálkou "H". Na odznaku spatřujeme letopočet 1908 - 1928. Jde tedy o jubilejní odznak, kde letopočet 1908 jest rokem založení lyžařského oddílu Mladoboleslavského S.K. nebo utvořením lyžařského kroužku.


LK Himalaja

L.K. Himalaja vyvíjel chvályhodnou činnost. Pořádal přebory Jizerské župy Svazu lyžařl1 ve Vysokém nad Jiz., běžecké závody v Mladé Boleslavi, závody ve skoku na Mísečkách, jak to dokazují účastnické odznaky ze dne 13.1.1924, 1/2.1931, 15/2.1931 a přebornické odznaky. Více informací o LK Himalaja v MB naleznete ZDE.


Lyžařskou činnost ve měste přejimá Lyžařský oddíl Sokola Mladá Boleslav. Oddíl vznikl v r.l927. O jeho založení se zasloužil Ota Mlejnek, soudní úředník a vedoucí mladoboleslavské lehké atletiky, pak rotmistr Zbořil a Jaroslav Koželuh, bankovní úředník.


Oddíl získal i závodníky ve skoku prostém a to Vlastimila Dráského z Mnichova Hradiště a na krátkou dobu Ladislava Svárovského z Pískové Lhoty, o němž víme, že v r. 1956 účastnil se mistrovství ČSR ne Jarolímkově můstku na Štrbském Plese. Nejstarším skokanem od vzniku oddílu byl Svatopluk Kvajzar, který však od r. 1933 přestel závodit. Ve skoku prostém závodil Václav Skrbek.


Úspěchy se dostavily i ve sjezdových disciplinách. Byli to závodníci "vlastního chovu" Jaromír Vinš, Ing. Rudolf Franěk, Jaromir Vaníček a Přemysl Sobotka, odchovanci vzorného sokolského trenéra Václava Horčičky. Vynikl zejména Vinš, státní representant, který se stal dvakrát přeborníkem ČOS, až na těžký úraz, který utrpěl při tréninku na Rakouském Patscherkofelu, jej z další závodnické činnosti vyřadil.


Řadu velmi dobrých sjezdařů doplinili v r. 1945 vstupem do našeho oddílu Ferdinand Adler a Josef Strnádek.


O Josefu Jenkovi dlužno dodat ještě toto: Již jako žák a později jako dorostenec dociloval úspěchy v běhu a skoku. V 17 letech a později přes zimní období dělal návštěvníkům Sokolské boudy na Černém vrchu lyžařského učitele, čímž si podstatně zlepšoval své existenční podmínky. Na podzim píše Oto Mlejnkovi, že by počátky závodni činnosti byly obtížné. Panoval nedostatek materielního vybavení. Nové lyže se vyráběly v nedostatečném množstvi, nebyl textil pro lyžařské oblečení, boty lyžařské se přidělovaly na poukazy pouze závodníkům. Přes to však již prvé výsledky závodní činnosti dokázaly, že oddít navázal na úspěchy, docílené v posledních letech prvé republiky.


První významný závod, jehož se naši závodníci účastnili, byl přebor ČOS a současně mistrovství republiky Svazu lyžařů v únoru 1946 v Banské Bystrici.


Nejlepšího výsledku, který byl tiskem komentován jako senzace, byl úspěch Josefa Jenky, který v běhu na 18 km z počtu 302 startujících doběhl na druhém místě za vítězem Jaroslavem Cardalem. Jenka tím vyhrál II.tř.mistrovství republiky a přebor ČOS (o tomto závodě Jenka tvrdí, že byl rozhodčími v cíli poškozen. V době, kdy Jenka doběhl do cíle, byl již čas Cardalův, který startoval asi hodinu před Jenkou, změřen a jeden z rozhodčích po změření času Jenkovi hlásil jeho čas jako čas vítěze).


Naši závodníci zde docílili těchto výsledků: Josef Jenka běh na 18 km v I.tř. ČSR druhý, přebor ČOS prvý, Slavomír Jenka běh na 18 km ve II. tře sedmý, (výsledek z běhu na 25 km se nedochoval),


Josef Jenka běh na 25 km (Hančův memoriál) druhý, naše štafeta 4 x 10 km ve složeni Zd.Vrána, Frant. Vrána, Dr.Sýkora, Josef Jenka doběhla ze 57 štafet na 20.mistě, v přeboru ČOS na 4.mistě,


František Vrána: běh na 18 km 302 startujících 36., a přebor ČOS ve sdruženém závodě, Zdeněk Vrána ve II.tř. celkově 129., Dr.Sýkora ve tř. St.B na 18 km sedmý, na 25 km (Hančův memoriál) vítěz v čase 2.00.34, Jaromír Vinš, sjezd. přeborník ČOS, vyhrál i přebor ve slalomu ČOS a alpskou kombinaci ČOS, Ing.Rudolf Franěk, závod ve sjezdu v přeboru ČOS šestý, ve slalomu šestý,


Ferdinand Adler, sjezd v přeboru ČOS sedmý, ve slalomu třetí, Tím získal náš oddíl po druhé přebor oddílů ČOS. Přišel rok 1947. Oddíl při dosavadním .vedeni byl plně konsolidován, bratři Jenkové zařazeni do Státní representace.


Autor: Josef Müller (Přepsáno z originálu bez úprav)

›Poloha chaty  ›Aktuální počasí v Rokytnici