Lyžařský oddíl Mladá Boleslav — oddílová chata Erlebach

Erlebaska
Vývoj lyžování v Ml. Boleslavi

Z ústní tradice věrohodných pamětníků vyplývá, že sportovně založení občané Mladé Boleslavi začli provozovat lyžařský sport krátce po roce 1900, zatím neorganisovaně. Tehdy po založení prvního lyžařského spolku v Čechách a na Moravě, Českého Ski klubu v Praze r. 1887 Rosslerem-Ořovským - (tento klub byl současně i prvním lyžařským klubem ve Střední Evropě) - se lyžování v Čechách rychle šířilo. Následovalo. založení Českého krkonošského spolku Ski v Jilemnici r. 1894, Českého Ski klubu ve Vysokém nad Jizerou a v r. 1903 založen byl v Jablonci nad Jizerou Svaz lyžařů, v Království Českém, jehož prvním předsedou byl zvolen učitel Jan Buchar z Jilemnice.


Následovalo zakládáni četných dalších spolků lyžařských a tato vlna nemohla vynechat město Mladou Boleslav, která měla pro lyžování - (tehdy se též říkalo "lyženi") - dobré podm1nky v blízkém kopcovitém terénu na Táboře a Kozákově.


Dochází tak v r. 1908 k organisování mladoboleslavských lyžařů v rámci Mladoboleslavského sportovního klubu. Tento klub vydal pro své lyžaře pěkný smaltový okrouhlý odznak s nápisem "Mladoboleslavský S. K." s vyobrazenim skřížených lyží a saní.


Existenci organisovaných lyžařtů v Mladé Boleslavi dokazuje zvláštní vydáni "Krkonošského Věstníku", časopisu vycházejícího v Jilemnici, kde v mimořádném vydání ze dne 12. dubna 1913 označeném jako "Hančovo číslo" a věnované celé k poctě tohoto závodníka, nedávno zemřelého, jsou mimo jiné uvedena jména 27 lyžařských klubů a lyžařských sokolských oddílů, které poslaly kondolence Ski klubu v Jílemnici, jehož byl Bohumil Hanč členem. Mezi jmény těchto spolků čteme i jméno "Ski klub Mladá Boleslavi". Jedná se zřejmě o Mladoboleslavský S.K., jehož iniciálky "S.K." pokládal redaktor Krkonošského věstníku za zkratky "Ski klub".


Pokračování »


Nejúspěšnější lyžaři v historii MB

V následujících dokumentech naleznete průřez činnosti a úspěchů LO Mladá Boleslav a to v letech 1977 – 1995.

Veškeré materiály poskytl předseda lyžařského oddílu — Josef Müller


O současném lyžařském oddíle

ÚKZ Středočeského krajského svazu lyžarů Logo LO Mladá Boleslav

Naši úspěšní reprezentanti–přebornické tituly 2006–09

Karolína Stehlíková

starší žákyně Karolína Stehlíková
Již 3. sezónu dosahuje vynikajících výsledků jak v ÚKZ, tak i v republikových závodech. V letošní sezóně byla nominována do B reprezentace, kde dosáhla skvělých výsledků. V Záhřebu ve slalomu 10. místo a v obřím slalomu 4. místo. Na Slovensku ve Vrátné si vyjela 3. místo ve slalomu. Na republikových závodech pravidelně zajíždí do 8. místa ve SL a OS. V mistrovství Středočeského kraje na r. 2009 získala mistrovský titul v OS.

Michal Müller

junior Michal Mülller
Jako žák reprezentoval Stč na zimních olympiádách. Na republikových závodech Dosáhl několika výsledků do 10. místa ve SL i OS. Na mistrovství ČR ve Špindlerově mlýně zajel 7. místo. Na mistrovství Středočeského kraje získal v OS mistrovské tituly jako mladší i starší žák. Jako junior vyhrál letošní závody ve slalomu na Klínovci. V mistrovství Stč kraje na r. 2009 získal 3. místo.

Michal Müller – pohár Michal Müller – medaile

Filip Řežáč

junior Filip Řezáč
Jako žák měl v rámci ÚKZ v OS několik umístění do 10. místa. Získal mistrovský Titul v rámci Stč. kraje. V sezóně 2009 přivezl z Klínovce 2. místo ve slalomu.

Martin Müller

mladší žák Martin Müller
Již jako předák se umísťoval na závodech v OS pravidelně na stupních vítězů. Tento talent zúročil v kategorii ml. žáků. Některá přední umístění: Rokytnice n.J. 1. a 4. místo, Špičák Šumava 11. místo, Černý důl 12. místo. V mistrovství Stč. kraje na r. 2009 získal mistrovský titul v OS.

Jako junior reprezentuje LO i Michal Rulc – v ÚKZ má umístění Herlikovice 8. místo, Rokytnice n.J. 3. místo. Na republikových závodech ve Špindlerově mlýně 13. místo.


V kategorii žáků má LO AŠ další talentované závodníky: David Řezáč, Jana Morávková, Jan Solnička aj.


V nejmladších předžákovských kategoriích nám získávají nadějná umístění při závodech v OS závodníci: Elizabeth Ungermanová, Jakub Koláček, Klára Vernerová, sourozenci Bednářovi, Helena Melicharová a Dominika Simandlová.

›Poloha chaty  ›Aktuální počasí v Rokytnici